top of page

Dry Needling

Dry needling is een therapievorm waarin met een acupunctuurnaald een spierknoop(triggerpoint) wordt gestimuleerd. Door de (niet snijdende) naald in een triggerpoint te prikken ontstaat er een reactie waardoor de spierknoop oplost en de spanning uit de spier verdwijnt. 

Wanneer passen we Dry Needling toe? 

Veel cliënten van de fysiotherapeut hebben spiergerelateerde klachten, deze klachten kunnen zijn ontstaan door diverse oorzaken. Denk hierbij aan ongevallen, verkeerde houding, sport, etc. 

Wanneer deze klachten ontstaan veranderd er iets in een spier. Een spier werkt normaal gesproken doordat er via de zenuw een stofje (neurotransmitter) vrij gegeven wordt. Doordat dit stofje reageert op een andere stof ontstaat er een soort elektrisch schokje. Hierdoor spannen de spiercellen vervolgens weer aan. 

Het aanspannen van de spier kost energie, doordat deze energie op den duur opraakt veranderd de situatie in de spier. Hierdoor worden meer neurotransmitters aangemaakt. Dit zorgt vervolgens voor een vicieuze cirkel waar de spier op eigen kracht niet meer uit komt.

De continue aanspanning zorgt op zijn beurt voor pijn, deze pijn wordt door de hersenen niet altijd juist geprojecteerd. Dit noemen we referred pain. Deze vorm van pijn voelt als een zware en zeurende sensatie die in veel gevallen niet duidelijk is aan te wijzen of reproduceren. Met name hierdoor worden deze klachten vaak eerst niet juist gediagnosticeerd. Het beeld heeft namelijk veel overlap met andere klachten. 

Is dit ook wetenschappelijk te onderbouwen?

Er is wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze behandelvorm en de behandeling is al sinds mei 2007 opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat kost een behandeling Dry Needling?

Dry Needling valt onder fysiotherapie en kost daarom niets extra's t.o.v. een normale zitting fysiotherapie. De behandeling wordt dan ook gewoon vergoed door uw verzekering als u zich verzekerd heeft voor fysiotherapie behandelingen.

Fysiotherapie in Delden | Overijssel

074 376 25 37

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page