top of page

GOED VOOR JE LIJF

Manuele therapie Van der Bijl

Accent op handmatige technieken

Manuele therapie volgens Van der Bijl is een vorm van fysiotherapie die zich richt op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat door middel van handmatige technieken. Deze manuele technieken zijn ontwikkeld door de Nederlandse fysiotherapeut J.A. Van der Bijl en gebaseerd op zijn jarenlange ervaring in de praktijk.


Eerst evalueren, dan behandelen

Manuele therapie volgens Van der Bijl start met een grondige evaluatie van het bewegingsapparaat. Doel? Het vaststellen van de oorzaak van de klachten. Vervolgens wordt er gebruikgemaakt van verschillende handmatige technieken om de mobiliteit en functie van het bewegingsapparaat te verbeteren. Deze technieken zijn onder andere mobilisatie, manipulatie, stretching en massage.


Belangrijk: het actieve aandeel van de cliënt

Een belangrijk kenmerk van manuele therapie volgens Van der Bijl is de nadruk op het actieve aandeel van de cliënt in het herstelproces. Cliënten worden aangemoedigd om tijdens de behandeling actief mee te werken. Vooral om oefeningen te doen die gericht zijn op het verbeteren van hun mobiliteit en functie.


Aanpassen aan individuele behoeften cliënt


Manuele therapie volgens Van der Bijl is toepasbaar door speciaal opgeleide fysiotherapeuten of manueel therapeuten. Bedoeld voor de behandeling van een breed scala aan klachten, waaronder rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn en beperkte mobiliteit. Het is belangrijk om te onthouden dat manuele therapie volgens Van der Bijl niet geschikt is voor alle klachten. De behandeling passen we altijd op de individuele behoeften van de cliënt aan.

bottom of page