top of page

GOED VOOR JE LIJF

Geriatrie fysiotherapie

Gezond oud worden en blijven

Geriatrie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Deze richt zich op het behandelen van ouderen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen en/of verminderde mobiliteit. Geriatrie fysiotherapeuten hebben expertise op het gebied van ouderdomsziekten en de effecten hiervan op het bewegingsapparaat en de algehele gezondheid.


Wat maakt geriatrie fysiotherapie bijzonder?


Het behandelen van oudere cliënten brengt vaak unieke uitdagingen met zich mee. Daarom bestaan er verschillen tussen geriatrie fysiotherapie en andere vormen van fysiotherapie. Enkele van de belangrijkste verschillen geven we hieronder aan:


Multidisciplinaire aanpak


Geriatrie fysiotherapie werkt vaak samen met andere disciplines, zoals geriaters, ergotherapeuten en logopedisten. Bedoeld om de best mogelijke zorg te bieden aan oudere cliënten. Dit is omdat oudere cliënten vaak meerdere gezondheidsproblemen hebben die verschillende specialisaties vereisen.

Focus op functioneel herstel: geriatrie fysiotherapeuten richten zich op het behoud en herstel van de functionele capaciteit van de oudere cliënt. Hierbij houden we rekening met de specifieke omstandigheden en beperkingen van de oudere cliënt.


Valpreventie


Geriatrie fysiotherapie richt zich ook op het voorkomen van valincidenten. Die zijn een belangrijke oorzaak van letsel en verlies van onafhankelijkheid bij ouderen. Dit omvat het aanleren van evenwichtsoefeningen en het evalueren en verbeteren van de veiligheid in de woonomgeving.

Begeleiding en ondersteuning: geriatrie fysiotherapeuten bieden ook begeleiding en ondersteuning aan familieleden en zorgverleners van de oudere cliënt. Van het verstrekken van informatie over de zorg van de cliënt tot en met het aanbieden van advies over de beste manieren om de oudere cliënt te ondersteunen en te verzorgen.


Multidisciplinaire aanpak


Over het algemeen is geriatrie fysiotherapie dus gericht op het verbeteren van de gezondheid en de algehele kwaliteit van leven van oudere cliënten. Dit bereiken we door een multidisciplinaire aanpak, functioneel herstel, valpreventie en ondersteuning.

bottom of page